Picture about Artome's founder Toni Parikka.

Suuri kuva hukassa

Olen vuodesta 2004 alkaen saanut tutustua digitalisaation vaikutukseen audiovisuaalisen tekniikan kehityksessä. Vaikka AV-tekniikasta on kasvanut kriittinen osa päivittäistä tekemistä työpaikoilla ja kouluissa, on AV:n kokonaisuuden suuri kuva edelleen usein hukassa. On unohdettu se, mikä on oikeasti tärkeää.

Erityisesti kouluissa on viimeisen vuoden aikana otettu jättimäinen digiloikka. IT ala on jo tuotteistanut luokkahuoneisiin suunnatut, hankalasti ymmärrettävät järjestelmät helpommin ostettaviksi AV-kokonaisuuksiksi. Silti haasteena on ollut saada yhdistettyä riittävän suuri kuva ja etäopetuksen vaatima teknologia yhteen. Tuotteistus olisi pakollista, jotta voidaan luoda palveluita, joissa otettaisiin vastuu koko järjestelmän toimivuudesta. Suurena esteenä on perinteisen AV:een rakentamiskulttuuri.

Digitalisaatio eriarvoistaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että näyttöjen koko on pienentynyt teknologian kehityksen myötä. Etenkin kosketusnäytöt ovat tuoneet paljon ominaisuuksia, jotka tukevat oppimista. Nämä ominaisuudet ovat vasta siinä vaiheessa tärkeitä, kun perusasiat ovat kunnossa. 

Tutkimukset osoittavat, että kaikki eivät näe, mitä tunneilla opetetaan.

Tämä on haastavaa ennen kaikkea niille oppilaille, joilla on muutenkin oppimisvaikeuksia tai keskittymispulmia. Kansainvälinen audiovisuaalisen alan järjestö AVIXA on tehnyt suositukset koululuokan kuvan koosta ja nykyinen 75-86 tuuman näyttö tulisi olla huomattavasti suurempi. 

AV-tekniikan suunnittelu ja toteutus nähdään osana rakennusprojekteja. Suuren kuvan tuottamisen mahdollisuudet pitäisikin varmistaa jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Myöhemmin kaikki rakentamiseen liittyvät muutokset häiritsevät tarkkaan laskettua tuotantoa. Kun taas kehitetään tuotteita, joiden vaikutus rakentamiseen on minimoitu, pystytään tarjoamaan pitkälle prosessoituja tuotteita ja palveluita. 

Toisin sanoen, optimaalisinta olisi tarjota muunneltavia AV ratkaisuja, joita ei tarvitse asentaa kiinteästi.

Me Artomella vastaamme haasteeseen. AV-kalusteratkaisussamme yhdistyvät suomalainen design ja helppokäyttöinen esitystekniikka, jonka avulla saadaan tuotettua aina oppimisen kannalta optimaalisen kokoinen kuva tilaan kuin tilaan. Viime vuonna onnistuimme saavuttamaan kasvua koronasta huolimatta. Kovilla odotuksilla mennään siis vuoteen 2021. Haluamme muuttaa tilojen AV-laitteiden käyttöä entistä helpommaksi sekä olla muuntautuvan ja elämyksellisen AV-tilasuunnittelun ja -rakentamisen puolella.