Picture from classroom where is going hybrid learning session and the teacher is using all-in-one audiovisual solution, Artome M10.

Hybridiopetuksen aikakausi

Etä- vai lähiopetusta, kas siinä pulma? Viime vuosien muutokset tavassamme elää, vaikuttivat peruuttamattomasti myös tapaamme tehdä työtä ja opiskella, kun hybridiopetuksesta tuli hetkessä arkipäivää. Tämä muutos asetti täysin uudenlaisia vaatimuksia opetusteknologialle ja kouluissa käytettäville laitteille. Halutaan helppokäyttöisiä ja tehokkaita ratkaisuja, joiden toivotaan vastaavan myös tulevaisuuden tarpeisiin. Korkeakouluissa ja yliopistoissa opintojen suorittaminen etänä on lisäksi avannut uudenlaisia mahdollisuuksia järjestää massakursseja ja hyödyntää kampusten tiloja entistä tehokkaammin.

Online- ja hybridiopetuksen tarve haastaa erilaiset oppilaitokset uudella tavalla; joustavuutta kaivataan niin teknologiaratkaisuilta, kuin luokkatiloiltakin. Hybridiopetuksessa on tärkeää taata, että opetusmateriaali on selkeästi näkyvillä sekä etäosallistujille, että luokkahuoneessa läsnä oleville opiskelijoillekin. Siksi tarve erilaisille joustaville tiloille, jotka tukevat erilaisia ryhmäkokoja on edelleen suuri, riippumatta siitä, että osa opetuksesta tapahtuu etänä.

Classroom picture where is going hybrid learning session and the teacher is utilizing flexible AV-solution Artome M10 for teaching students hybrid.

Kuinka saada joustavuutta tiloihin ja teknologiaan

Parhaiten hybridiopetusta palvelevien teknologiaratkaisujen kolme kulmakiveä ovat:
käytön helppous
yhteensopivuus eri laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
erilaisten opetustilanteiden tukeminen

Artome tuo asennusvapaata audiovisuaalista teknologiaa opetuksen avuksi etänä ja lähellä. Se tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun kuvan- ja äänentuottoon ja muuntaa tilan kuin tilan oppimiseen -myös hybridinä. Skaalautuvan kuvakoon ja tehokkaan äänijärjestelmän ansiosta, se soveltuu niin pienryhmätöihin, kuin isompiin luentoihinkin. Hybridiopetus Artomen avulla on helppoa – vain yksi HDMI-kaapeli kannettavan tietokoneen ja Artomen välille riittää, jotta esitys saadaan toistumaan saumattomasti myös etänä oleville opiskelijoille. Mitään erillisiä ohjelmistoja tai telakoita ei tarvita.

Liikuteltava teknologia tarjoaa joustavuuden lisäksi myös kustannussäästöjä.

Lue lisää, miksi Kulosaaren yhteiskoulu valitsi liikuteltavan ja asennusvapaan Artomen ja kuinka sen avulla rakennusprojektin aikana säästyi sekä aikaa että rahaa.